* Peter Pan *

Post_Headline2 IMG_0337
The Perfect Peter Pan Collar

מורשתו העיקרית של פיטר פן אמנם מיוחסת להיותו סמל הילדות הנצחית, אידיאל לכל אלו שמסרבים לגדול ולהתבגר; אבל אני מעדיפה דווקא את מורשתו האופנתית - אותו קולר מעוגל, מקסים ופשוט.
את החיים האמיתיים שלי אני דווקא אוהבת מורכבים, מעניינים ומשתנים, בדיוק כמו עכשיו.

אולי דווקא בגלל זה כל כך שמחתי למצוא את שמלת הפיטר פן המושלמת - בדיוק עכשיו.